Tăng cường hợp tác phòng chống buôn, bán người (20:35 06/06/2019)


HNP - Ngày 5/6, Sở Lao động, Thương binh và xã hội có Kế hoạch số 1747/KH-SLĐTBXH về việc triển khai thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác phòng, chống mua bán người.

Theo đó, Sở tổ chức triển khai, phổ biến nội dung Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, gắn với thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016-2020. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (loa truyền thanh, qua hệ thống pano, áp phích, tờ rơi,...) đến mọi tầng lớp nhân dân địa phương về các văn bản pháp luật phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người.
 
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật. Tăng cường hợp tác trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ điều tra xác minh, khám phá các vụ án, bóc gỡ các đường dây tội phạm mua bán người, giải cứu và hồi hương các nạn nhân, thực hiện công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân đạt hiệu quả. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.
 
Thông qua kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, thúc đẩy hợp tác trong triển khai thực hiện về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Đồng thời, các phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; bố trí nơi lưu trú và thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo quy định. Đối xử và chăm sóc đặc biệt trong quá trình bảo vệ hồi hương đối với nạn nhân là trẻ em và làm các thủ tục pháp lý với việc cân nhắc lợi ích ở mức độ cao.
 
Phối hợp chặt chẽ, thống nhất và có hiệu quả trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán từ Vương quốc Anh trở về. Gắn liền nội dung kế hoạch Bản ghi nhớ với việc thực hiện các chuyên đề nói chung và công tác tiếp nhận, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t