Hà Nội: Chủ động tham gia các điều ước quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu (16:42 08/06/2019)


HNP - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa rà soát các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) mà Việt Nam là thành viên từ giai đoạn 2009 đến nay có tác động đến thành phố Hà Nội.

Ông Lê Tuấn Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, các điều ước quốc tế về ứng phó BĐKH mà Việt Nam là thành viên, gồm: Hiệp định Paris về BĐKH năm 2015 (hội nghị Liên Hiệp Quốc về BĐKH 2015, COP 21 hoặc CMP 11 được tổ chức ở Paris (Pháp) từ ngày 30/11 đến 12/12/2015. Đây là phiên họp hằng năm lần thứ 21 của Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về BĐKH năm 1992 (UNFCCC) và kỳ họp thứ 11 của Hội nghị các bên tham gia Nghị định thư Kyoto năm 1997; Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH).

Ông Lê Tuấn Định thông tin, về các văn kiện, thỏa thuận, dự án thành phố Hà Nội ký kết với đối tác nước ngoài nhằm triển khai thực hiện các điều ước quốc tế về ứng phó với BĐKH, trong đó, có hợp tác với Tổ chức C40. Theo đề nghị của ông Anne Hidalgo - Thị trưởng thành phố Paris đại diện tổ chức C40 - nhóm các thành phố dẫn đầu về sáng kiến khí hậu về việc: Các thành phố trong nhóm C40 có Thư cam kết đối với việc lập kế hoạch hành động về Khí hậu “thời hạn 2020” để hỗ trợ thực hiện các thỏa thuận Paris, trong đó có thành phố Hà Nội.

Nhóm các thành phố dẫn đầu về sáng kiến khí hậu (C40) là một mạng lưới toàn cầu, được thành lập vào năm 2005 với sự tham gia của các Thị trưởng đến từ các thành phố lớn trên thế giới, nhằm giải quyết các vấn đề BĐKH thông qua việc xây dựng và triển khai các chính sách và chương trình làm giảm thiểu mức thải khí nhà kính và các rủi ro khí hậu. Đến nay, C40 có 63 thành viên và đã tổ chức được 6 kỳ hội nghị Thị trưởng (2 năm/ lần).

Thành phố Hà Nội trở thành thành viên chính thức của nhóm C40 từ năm 2008. Tháng 12/2015, thành phố Hà Nội và C40 đã ký thỏa thuận họp tác nhằm giúp hai bên có cơ sở hợp tác hiệu quả hơn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH.

Đại diện tổ chức C40 đề nghị các thành phố trong nhóm các thành phố dẫn đầu về sáng kiến khí hậu, trong đó có thành phố Hà Nội có thư cam kết đối với việc lập kế hoạch hành động về khí hậu “thời hạn 2020” để hỗ trợ thực hiện các thỏa thuận Paris về BĐKH.

Tháng 7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký thư cam kết gửi tổ chức C40 nhằm tăng cường sự hợp tác, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của thành phố đối với tổ chức C40 mà thành phố Hà Nội là thành viên.

Về tham gia Dự án “Cam kết thành phố tham vọng”, ông Lê Tuấn Định cho biết: Ngày 2/10/2017, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 4782/UBND-ĐT về việc đồng ý tham gia Dự án “Cam kết thành phố tham vọng” theo đề nghị của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia. Dự án cam kết thành phố tham vọng được Hội đồng quốc tế về các sáng kiến môi trường địa phương (ICLEI) hỗ trợ thực hiện, tập trung vào các thành phố lớn của khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Việt Nam nhằm xây dựng các cam kết giảm thiểu khí nhà kính, đưa ra kế hoạch hành động theo mục tiêu cụ thể; đồng thời tăng cường sự tham gia của các cấp từ trung ương đến địa phương trong việc xây dựng chiến lược ứng phó với BĐKH trong tương lai. Dự án được tài trợ bởi Bộ Môi trường và An toàn hạt nhân Cộng hòa liên bang Đức thông qua Chương trình sáng kiến khí hậu quốc tế (DCI).


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t