Hà Nội: 100% các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu (20:30 06/06/2019)


HNP - Đó là những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND, ngày 2/11/2017, của UBND thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về biến đổi khí hậu và ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai các chương trình cải thiện chất lượng không khí cho Thành phố; Chương trình hạn chế đốt rơm rạ trên địa bàn thành phố... Đặc biệt, để triển khai hiệu quả chương trình hạn chế đốt rơm rạ của thành phố bằng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức các buổi hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ, phát tờ rơi hướng dẫn đến các hộ gia đình tham gia và hướng dẫn trực tiếp tại ruộng lúa. Đồng thời, phối hợp với UBND huyện Đan Phượng và Đông Anh cùng các chuyên gia và đơn vị liên quan đã song song tiến hành điều tra, khảo sát hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm sinh học đối với các hộ gia đình tham gia mô hình.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng triển khai chương trình hạn chế sử dụng than và bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố. Trong đó, lựa chọn quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm để tổ chức thí điểm mô hình Tuyên truyền về tác hại của bếp than tổ ong, giới thiệu các mẫu bếp mới thân thiện với môi trường làm cơ sở xây dựng lộ trình, giải pháp hạn chế, tiến tới không sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cụ thể: Phát hành, phổ biến 10.000 tờ rơi tuyên truyền về các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho 30 quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Tổ chức các hội thảo truyên truyền về biến đối khí hậu, các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho các doanh nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Sở lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về hành động “thích ứng” và “giảm nhẹ” cùng các nội dung của kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Công Thương vào các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất năm 2018”.

Đáng nói, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố đã tiến hành nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu để xây dựng kế hoạch ứng phó hiệu quả, kịp thời trước biến đổi khí hậu; tăng cường triển khai các hoạt động khoa học - công nghệ thông qua các đề tài, dự án nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các ngành, lĩnh vực, các vùng cụ thể và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu các ngành, lĩnh vực và địa phương…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t