Bồi dưỡng kỹ năng cung cấp thông tin báo chí cho lãnh đạo cấp xã, phường (14:45 06/06/2019)


HNP - Sáng 6/6, Trung tâm đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với chủ tịch xã, phường, thị trấn năm 2019.

Các học viên tham gia khóa học


Khóa học nhằm giúp các học viên nắm được các nội dung quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND, ngày 05/9/2018, của UBND Thành phố để triển khai tại cơ quan, đơn vị, đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 127/KH-UBND, ngày 01/6/2017, của UBND Thành phố về việc chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội. Qua đó, làm tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí thực hiện quyền và trách nhiệm trong việc tiếp cận nguồn thông tin chính xác, kịp thời, giúp thông tin đến bạn đọc nhanh chóng, toàn diện, góp phần định hướng dư luận, giúp cơ quan hành chính nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Tham gia khóa học các học viên sẽ được tìm hiểu, trao đổi 3 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: Một số vấn đề chung về báo chí và hoạt động báo chí hiện nay; Chuyên đề 2: Một số quy định và công tác phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội; Chuyên đề 3: Một số kỹ năng liên quan. Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng như: một số vấn đề chung về báo chí và hoạt động báo chí hiện nay; Một số quy định và công tác phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội; Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước,…

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t