Hà Nội: Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong lĩnh vực nông nghiệp (20:28 06/06/2019)


HNP - Ngày 5/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 47/KH-SNN, triển khai phối hợp khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Sở năm 2019.

Theo kế hoạch, các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT sẽ tham gia điều tra xã hội học, hình thức tiến hành tự khảo sát, lấy ý kiến người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của của cơ quan, đơn vị. Thông qua việc lấy ý kiến đề cao vai trò, tăng cường sự hiểu biết và tham gia của người dân vào công tác quản lý nhà nước.

Đối tượng khảo sát gồm: Doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch TTHC với Sở NN&PTNT người dân có giao dịch thủ tục hành chính với Sở; cán bộ công chức (theo yêu cầu của cơ quan chức năng thành phố) có giao dịch thủ tục hành chính với Sở.

Thời gian khảo sát thu thập thông tin về công tác cải cách TTHC tại đơn vị từ 1/6 đến 20/11/2019. Phương pháp điều tra: Tự khảo sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; sau khi trả kết quả giải quyết TTHC, công chức làm việc tại bộ phận một cửa phát phiếu khảo sát, hướng dẫn người dân, người đại diện tổ chức đánh giá và tự bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi hoàn thành việc điều tra các đơn vị gửi mẫu phiếu, danh sách người được khảo sát về Sở, xử lý số liệu, báo cáo, đảm bảo thời gian theo quy định.

Thông qua việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Sở NN&PTNT năm 2019 nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Từ đó, cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Đồng thời, thu thập thông tin, ý kiến đánh giá khách quan về công tác cải cách TTHC của Sở và đơn vị trực thuộc, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả CCHC của Sở NN&PTNT thời gian tới.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, Sở NN&PTNT yêu cầu các đơn vụ trực thuộc bố trí cán bộ, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ hoạt động điều tra khảo sát đảm bảo chất lượng và tiến độ; sử dụng hình thức thu thập thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, thông tin thu thập được phản ánh xác thực và khách quan về thực trạng tình hình và kết quả công tác cải cách hành chính của đơn vị. 


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t