Hà Nội: Đã sắp xếp 369 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (07:46 06/06/2019)


HNP - Đây là những nỗ lực của thành phố Hà Nội sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 6/6/2014, của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”.

Theo đó, sau những nỗ lực sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hiện nay, mạng lưới các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp của thành phố đã tăng từ 316 đơn vị năm 2014 lên 369 đơn vị. Trong đó, có 224 đơn vị là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: 61 trường Cao đẳng, 89 trường Trung cấp và 74 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Thành phố Hà Nội có 21 trường đào tạo nghề công lập (10 Trung cấp, 11 trường Cao đẳng).

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực của Thủ đô, thành phố đang tập trung đầu tư 3 trường nghề chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, quốc tế: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015, của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", thành phố đã chỉ đạo sắp xếp, quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục khi thực hiện chủ trương chuyển các trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý. Hà Nội đã hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp và Trung tâm Dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc quản lý của các quận, huyện, thị xã. Ngay sau hợp nhất, 100% các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đã đi vào hoạt động ổn định, nền nếp.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, thành phố xây dựng Đề án “Sắp xếp 21 trường Trung cấp, Cao đẳng công lập thuộc thành phố” theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đon vị sự nghiệp công lập.

Thành phố Hà Nội cũng luôn quan tâm đến việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ngành chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất tại các cơ sở đào tạo thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quan điểm của thành phố, việc quản lý và sử dụng kinh phí luôn đặt lên hàng đầu đảm bảo có hiệu quả cao nhất, không để xảy ra tiêu cực. Qua đó, đã đánh giá các hoạt động đào tạo nghề tại cơ sở, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tránh sai phạm trong quá trình hoạt động dạy và học nghề…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t