Tích cực bảo vệ các loài động vật hoang dã (16:46 08/06/2019)


HNP - Công tác bảo vệ động vật hoang dã giúp bảo tồn những nguồn gen quý hiếm, cân bằng sinh thái, đảm bảo môi trường sống trong lành cho con người…Trong thời gian qua, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã tích cực triển khai các giải pháp và có hiệu quả nhằm bảo tồn động vật hoang dã trên địa bàn thành phố.

Khu vực nuôi động vật hoang dã của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội


Trong thời gian qua, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu, công tác tổ chức bộ máy và chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, cũng như chuồng trại hiện có để phục vụ cho công tác cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản động vật hoang dã (ĐVHD). Trong năm 2018, đơn vị cũng tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cứu hộ, phòng trị bệnh, phục hồi sức khỏe, tổ chức thả ĐVHD về môi trường tự nhiên và chuyển giao sau cứu hộ.
 
Năm 2018, Trung tâm đã tiếp nhận 73 vụ việc với 400 cá thể động vật hoang dã và 13kg rắn, trong đó, động vật hoang dã còn sống là 395 cá thể và 13 rắn các loại. Đã tổ chức 26 đợt kiểm tra sức khỏe cho 2.314 lượt các cá thể ĐVHD, gồm: Hổ, Gấu, Ngựa, Mèo rừng…Trung tâm đã điều trị các bệnh về đường tiêu hóa, viêm đường hô hấp, tổ thương da. Đã phối hợp với tổ chức Four Paws khám sức khỏe 1 đợt cho 3 cá thể Gấu ngựa.
 
Cùng với tiếp nhận, Trung tâm cũng tổ chức các đợt tái thả và chuyển giao cho các đơn vị thả về môi trường tự nhiên. Năm 2018, đã tổ chức tái thả ĐVHD sau cứu hộ về môi trường tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh, trong đó, có 1 đợt với 64 cá thể và 11kg rắn; 40 cá thể khỉ đuôi dài, 10 cá thể khỉ đuôi lợn, 5 cá thể rắn hổ mang chúa, 4 cá thể khỉ mặt đỏ, 4 cá thể khỉ vàng, 1 cá thể khỉ mốc, 11kg rắn phì.
 
Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chuyển giao nhiều đợt cho Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, chuyển giao 73 cá thể Tê tê java cho vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình; Chuyển giao ĐVHD đã chết cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
 
Đặc biệt, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác bảo tồn đối với các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao như: Hổ, Gấu, Chim công, Vượn đen má trắng, chim Hồng Hoàng,… Hiện nay, Trung tâm có 269 cá thể, tất cả đều được chăm sóc nuôi dưỡng, phát triển ổn định.
 
Để nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác chăm sóc động vật hoang dã, Trung tâm đã tích cực trong lĩnh vực hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế, nhằm nâng cao chất lượng cứu hộ, bảo tồn các loài động vật hoang dã. Trong thời gian qua, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (FB Việt) thuộc Tổ chức quốc tế phi l