Niêm yết Bảng phí, lệ phí hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực (20:24 05/06/2019)


HNP - Ngày 4/6, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1773/STP-HCTP về niêm yết Bảng phí, lệ phí hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực.

Ngày 28/12/2018, Sở Tư pháp đã có Công văn số 3314/STP-HCTP đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND kể từ ngày 01/01/2019; Niêm yết công khai Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực và Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch, Sở Tư pháp đề nghị UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

Thống nhất việc niêm yết Bảng phí, lệ phí hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND.

Về việc miễn phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản của cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn: Đề nghị thực hiện nghiêm túc Điều 5 Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015, của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định về miễn phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản của cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t