Hà Nội: Nhiều xã viên hợp tác xã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước (07:44 06/06/2019)


HNP - Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể và thu được những kết quả rõ nét.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội cho biết, giai đoạn 2003 -2012, trên địa bàn thành phố có 92 hợp tác xã (HTX) và 2 liên hiệp HTX được hỗ trợ thành lập. Giai đoạn 2013 - 2018, con số này được nâng lên thành 265 HTX và 3 liên hiệp HTX. Còn về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế: Năm 2007, bình quân 1 HTX nông nghiệp có 276 triệu đồng nợ phải trả (nợ Nhà nước là chính), 190 triệu đồng nợ phải thu (chủ yếu là nợ từ trước khi chuyển đổi HTX theo Luật), thành phố đã xem xét xoá nợ cho 13 HTX với tổng số nợ được xoá là 104,2 triệu đồng. Từ năm 2013 -2015, Cục thuế thành phố đã hướng dẫn và làm thủ tục miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thu về đất cho 342 HTX với số tiền là 66,667 tỷ đồng.

Liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH): Ngày 9/3/2004, Liên ngành BHXH, Liên minh HTX, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đã có văn bản hướng dẫn các HTX tham gia BHXH với mức đóng và quyền lợi như cán bộ công nhân viên chức khu vực doanh nghiệp nhà nước. Tính đến cuối năm 2011, có 454 HTX tham gia đóng BHXH cho 4.737 người với tổng số tiền 126,786 tỷ đồng.

Ngày 15/7/2013, Liên sở Nội vụ, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, BHXH thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 1499/HDLS triển khai thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp.

Trong 4 năm, trên địa bàn thành phố có 468 HTX tham gia đóng BHXH cho 4.567 người, đã giải quyết chế độ cho 533 chủ nhiệm HTX quy mô toàn xã theo Quyết định 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, thành phố đã tạo mọi điều kiện cho các HTX tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Qua quá trình triển khai thực hiện, các HTX hiện nay đã và đang từng bước trở thành nhân tố mới, tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, đặc biệt, trong quá trình xây dựng nông thôn mới…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật