Đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành chức danh Văn hóa - Xã hội kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019 (14:24 21/05/2019)


HNP - Ngày 17/5, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 311/QĐ-BCĐ TDCCVC về việc đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành chức danh Văn hóa - Xã hội kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội đính chính Phụ lục số 3.4 ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC ngày 13/5/2019 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức Thành phố (môn Nghiệp vụ chuyên ngành chức danh Văn hóa - Xã hội), như sau:

Bổ sung 01 văn bản pháp luật, số thứ tự 17 vào danh mục văn bản tham khảo tại Phần A;

Đính chính nội dung các mục: 5.2.2.1.5. (Các tiêu chí và nội dung các tiêu chí xây dựng GĐVH) và 5.2.2.1.6 (Điều kiện, thủ tục công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa) tại các trang 29, trang 30 trong Phần B. Tài liệu ôn tập.

Sở Nội vụ, UBND quận, huyện, thị xã, Hội đồng Thi tuyển công chức nguồn 2019, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quy định.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật