Nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi Thủ đô (20:50 19/05/2019)


HNP - Theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc về xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, các sở, ngành thành phố Hà Nội vừa rà soát một số chính phát triển văn hóa, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, thông tin truyền thông và khoa học công nghệ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô.

Qua rà soát cho thấy, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi Thủ đô ngày càng được quan tâm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa" hằng năm ngày càng tăng. Công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc ngày càng được chú trọng, đã tích cực vận động đồng bào xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, ngăn chặn, phòng ngừa tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Các huyện vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn đều xây dựng đề án, kế hoạch bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương. Các sở, ban, ngành thành phố đã phối hợp với UBND các huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân nói chung, đồng bào vùng dân tộc thiểu số nói riêng.

Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số: Từ năm 2016-2018, đã tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số của 14 xã dân tộc miền núi thuộc 5 huyện (Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức) với hơn 4.000 lượt người tham gia; tổ chức 1.120 đợt tư vấn pháp luật tại cơ sở, thu hút 97.478 người tham dự, trong đó có 535 người dân tộc thiểu số và có 358 người dân tộc được tư vấn trực tiếp.

Tập trung thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, đến nay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều có hạ tầng viễn thông băng rộng cố định đảm bảo cho người dân trên địa bàn có thể truy cập dịch vụ internet và đã được phủ sóng thông tin di động; được đầu tư xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động đảm bảo cho người dân sử dụng được các dịch vụ thông tin.

Trong chính sách khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện nhiệm vụ: Thúc đẩy việc ứng dụng khoa học và công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm sản, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư ở vùng đồng bào dân tộc miền núi Thủ đô. Đồng thời, đẩy nhanh thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa các dân tộc thiểu số đang triển khai trên địa bàn thành phố… Nghiên cứu bảo tồn các giá trị văn hóa các dân tộc phục vụ phát triển du lịch bền vững; thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi; triển khai các dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, góp phần khẳng định và tôn vinh danh tiếng của sản phẩm làng nghề, nâng cao lợi thế cạnh tranh của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể trên thị trường và định hướng cho làng nghề phát triển bền vững trong quá trình hội nhập.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật