Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” (14:00 17/05/2019)


HNP - Ngày 16/5, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP ban hành công văn số 1498/CV-HĐPHPBGDPL gửi Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND quận, huyện, thị xã; Các cơ quan báo chí và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”.

Theo đó, ngày 9/4/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch 1200/KH-BTP tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên phạm vi cả nước. Cuộc thi được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Đối  tượng dự thi: là người Việt Nam ở trong nước; người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.


Cuộc thi lần thứ nhất: Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Thời gian thi: Tổ chức trong tháng 5, 6/2019; Cuộc thi lần thứ hai: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về biên giới quốc gia và bảo vệ môi trường biển. Thời gian thi: Tổ chức trong tháng 6, 7/2019; Cuộc thi lần thứ ba: Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến tội phạm bị tra tấn. Thời gian thi: Tổ chức trong tháng 7, 8/2019; Cuộc thi lần thứ tư: Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật Tố cáo năm 2018 liên quan đến tội phạm bị tra tấn. Thời gian thi: Tổ chức trong tháng 8, 9/2019.

Hình thức thi: Thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Để hưởng ứng cuộc thi trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đề nghị sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan báo chí Thành phố và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thông tin tuyên truyền về cuộc thi; UBND quận, huyện, thị xã phát động cuộc thi tại địa phương bằng các hình thức phù hợp, tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật