Tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (09:21 16/05/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 4160/STNMT-CCBVMT, ban hành ngày 13/5, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại Văn bản số 3866/VP-KT ngày 4/5/2019 về tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản 1025/BTNMT-TCMT ngày 11/3/2019, Văn bản số 1467/BTNMT-TCMT ngày 29/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm soát môi trường, công tác tiêu độc khử trùng, thu gom xử lý chất thải tại các khu vực chăn nuôi, giết mổ trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, tổ chức hướng dẫn về bảo vệ môi trường đối với việc chôn lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả châu Phi theo quy định. Huy động mọi nguồn lực (nhân lực, thiết bị, phương tiện, kinh phí...) cho việc giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường và sẵn sàng ứng phó với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc về công tác bảo vệ môi trường phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp giải quyết.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật