Tập trung hoàn thành 3 dự án xử lý cấp bách sự cố đê điều ở Đông Anh và Sóc Sơn (09:16 16/05/2019)


HNP - Trước nhu cầu phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2019, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội vừa ban hành Công văn số 717/CCĐĐ-QL đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xử lý cấp bách, thuộc địa bàn huyện Đông Anh và Sóc Sơn.

Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 1848/CT-BNN-PCTT, ngày 15/3/2019, của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2019. Qua kiểm tra trên các tuyến đê tả hữu Cà Lồ, thuộc địa bàn các huyện Đông Anh, Sóc Sơn; Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn được Sở NN&PTNT Hà Nội giao làm đại diện chủ đầu tư thực hiện 3 dự án xử lý cấp bách: Chống sạt lở bờ sông tương ứng K2+200 đến K2+500 đê hữu Cà Lồ, xã Xuân Nộn huyện Đông Anh; chống sạt lở bờ sông tương ứng K8+650 đến K9+065 đê hữu Cà Lồ, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh và sự cố lún sụt mặt đê hữu Cầu, đoạn từ K25+600 đến K25+750, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn.

Đặc biệt, dự án xử lý cấp bách sự cố lún sụt mặt đê hữu Cầu, đoạn từ K25+600 đến K25+750, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Bộ NN&PTNT đã có Văn bản số 7890/BNN-PCTT ngày 9/10/2018, UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 7390/VP-UB ngày 20/9/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương thực hiện xử lý sự cố công trình đê điều.

Hiện nay, đang là thời điểm bước vào mùa mưa bão, để đảm bảo hoàn thành công trình kịp thời phục vụ chống lũ năm 2019 và các năm tiếp theo, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đề nghị Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung vật tư, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý cấp bách, kịp thời đưa công trình phục vụ chống lũ năm 2019, và có phương án đảm bảo an toàn cho công trình khi có lũ, bão; phối hợp chặt chẽ với các Hạt Quản lý đê số 4, Hạt Quản lý đê số 7 và các đơn vị có liên quan, tổ chức giám sát việc thi công đảm bảo yêu cầu về kỹ, mỹ thuật, khối lượng cũng như chất lượng công trình theo quy định; xây dựng phương án phòng chống lụt bão, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình đê điều trong mùa mưa bão năm 2019.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t