Hướng dẫn khen thưởng Công đoàn khối giáo dục năm học 2018-2019 (16:03 14/05/2019)


HNP - Ngày 13/5, Liên đoàn Lao động thành phố có Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ về khen thưởng Công đoàn khối giáo dục năm học 2018-2019.

Theo đó, LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tổ chức phát động thi đua, hướng dẫn các tập thể, cá nhân trong đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ngay từ đầu năm học và gửi bản đăng ký thi đua về LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trước ngày 10/9 hàng năm. Đơn vị, cá nhân không đăng ký thi đua từ đầu năm thì không được xét khen thưởng.

Về khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đối với tập thể không quá 1% tổng số CĐCS khối Giáo dục thuộc LĐLĐ Thành phố. Đối với cá nhân không quá 0,02% tổng số đoàn viên Công đoàn theo phân cấp quản lý.

Về khen thưởng của LĐLĐ TP Hà Nội, Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố xét tặng cho các tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên cơ sở và LĐLĐ Thành phố phát động. Năm trước thời điểm đề nghị tặng cờ đã được tặng Bằng khen của LĐLĐ Thành phố. Số lượng Cờ LĐLĐ Thành phố xét khen thưởng hàng năm không quá 1%  tổng số CĐCS.

Bằng khen của LĐLĐ Thành phố xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn do Liên đoàn Lao động, quận, huyện, thị xã, ngành tổ chức; Năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng Giấy khen của công đoàn cấp trên cơ sở và năm học 2018-2019 Công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh.

Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, là gương tốt trong công nhân, viên chức, lao động của ngành, địa phương; Hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc; đã được tặng Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
Bằng khen của LĐLĐ TP cho tập thể không quá 4% tổng số CĐCS, cá nhân không quá 0,03% tổng số đoàn viên công đoàn.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t