Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các cấp công đoàn (16:01 14/05/2019)


HNP - Ngày 10/5, Liên đoàn Lao động thành phố ban hành Kế hoạch số 34 /KH-LĐLĐ triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, các cấp công đoàn Thủ đô tăng cường tuyên truyền những chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuyên truyền về kết quả Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” hàng năm do Ban chỉ đạo thành phố tổ chức; Tuyên truyền về quyền lợi người tiêu dùng và Luật bảo vệ người tiêu dùng. Về những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp điển hình tiên tiến trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm; các doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn, được người tiêu dùng ưa thích; các doanh nghiệp vì người lao động; nhân điển hình tiên tiến những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động, những kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền về công tác quản lý thị trường của thành phố và công tác đấu tranh chống buôn lậu; chống kinh doanh buôn bán hàng cấm; chống sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; chống gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, vi phạm Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vận động đông đảo CNVCLĐ Hà Nội tham gia hưởng ứng ngày vì quyền lợi người tiêu dùng do các cấp ngành, thành phố tổ chức.

Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở tham gia tổ chức các hình thức quảng bá sản phẩm, giới thiệu bán hàng Việt Nam, mở rộng thị trường, đưa hàng Việt Nam phục vụ CNLĐ trên địa bàn xa trung tâm Thành phố. Các cấp công đoàn tổ chức và phát động sâu rộng phong trào thi đua Lao động giỏi, Công nhân giỏi, Sáng kiến - Sáng tạo Thủ đô, tổ chức các hoạt động thi thợ giỏi, chọn đôi bàn tay vàng, … góp phần cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t