Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019 (14:34 14/05/2019)


HNP - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 3713/KH-STNMT, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019.

Kết quả rà soát hiện trạng TTHC và dịch vụ công trực tuyến cho thấy, tổng số TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường là 105. Trong đó: Số TTHC cấp thành phố là 91; số TTHC cấp huyện 11; số TTHC cấp xã 3. Số TTHC đang vận hành ở mức 3, 4 tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 6. Số TTHC đã được đơn vị tư vấn của thành phố xây dựng, đang thử nghiệm là 8 (7 TTHC cấp thành phố và 1 TTHC cấp huyện).

Tổng số TTHC, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị triển khai ở mức độ 3, 4 năm 2019 là 38 (tổng số dịch vụ công trực tuyến, tổng số TTHC đạt 55 %, bao gồm cả số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đang triển khai và dịch vụ công trực tuyến đã được đơn vị tư vấn xây dựng và trình bày thử nghiệm).

Về lộ trình thực hiện, chuẩn bị hạ tầng CNTT: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức rà soát hiện trạng hạ tầng trang thiết bị CNTT phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại các bộ phận một cửa và các phòng, ban, đơn vị thụ lý hồ sơ để đề xuất bổ sung, thay thế trang thiết bị, đường truyền mạng đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến thông suốt trước 15/5/2019.

Liên quan đến xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ nội bộ (theo tiêu chuẩn ISO), thống nhất quy trình: Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ nội bộ (theo tiêu chuẩn ISO) cho toàn bộ các TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở 3 cấp: Thành phố, huyện, xã; thống nhất quy trình đối với các đơn vị trong tháng 6/2019…

Việc triển khai thực hiện kế hoạch trên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác quản lý, điều hành toàn ngành Tài nguyên Môi trường trên địa bàn Thủ đô. Bên cạnh đó, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các tổ chức cá nhân thực hiện TTHC lĩnh vực tài nguyên, môi trường; cung cấp công cụ và thay đổi phương thức trao đổi, tra cứu, xử lý thông tin hồ sơ hành chính. Tăng hiệu quả quản lý, giảm thời gian tiếp nhận, trả kết quả, thụ lý hồ sơ hành chính của cơ quan quản lý nhà nước; giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC của các tổ chức, công dân.

Mục tiêu của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2019 triển khai và đưa vào vận hành 55% tổng số TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cung cấp mức độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t