Dự kiến có 10 sự kiện tiêu biểu trong 10 năm triển khai Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy (14:25 14/05/2019)


HNP - Ngày 7/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội ban hành Công văn số 1334/SNN-VPĐPNMT đề nghị các sở, ngành, Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân các huyện, thị xã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ùy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”.

Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 16/4/2019, của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, Sở NN&PTNT (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy) đề nghị các sở, ngành, Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân các huyện, thị xã triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy.

Theo đó, đối với các sở, ngành: Báo cáo tổng kết 10 năm đối với lĩnh vực ngành mình quản lý thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng thực hiện trong giai đoạn sau 2020 gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố trước ngày 20/7/2019 để tổng hợp.

Các huyện, thị xã xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng thực hiện trong giai đoạn sau 2020 gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố trước ngày 20/7/2019 để tổng hợp; tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tại địa phương, thời gian xong trước ngày 10/8/2019.

Sở NN&PTNT dự kiến 10 sự kiện tiêu biểu trong 10 năm triển khai Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy. Các sở, ngành và Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân các huyện, thị xã xem xét, nghiên cứu và bổ sung (nếu có) gửi trước ngày 15/5/2019 về Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố để tổng hợp, báo cáo.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t