Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 (12:27 11/05/2019)


HNP - Ngày 10/5, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 975/TB-HĐTT về việc thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019.

Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 thông báo lịch tổ chức thi tuyên công chức như sau:

Từ ngày 09/5/2019 đến 15/5/2019: Công bố danh sách đăng ký dự thi để cơ quan, đơn vị và thí sinh rà soát, sửa chữa thông tin cá nhân và dữ liệu liên quan (nếu có); phê duyệt mã nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển tại vòng 2; công bố nội dung tài liệu ôn tập các môn thi trác nghiệm tại vòng 1.

Từ ngày 16/5/2019 đến 25/5/2019: Tổ chức hướng dẫn phương pháp thi trắc nghiệm cho thí sinh thi tuyển. Thông báo danh sách, số báo danh, ca thi, thời gian, địa điểm, thi trắc nghiệm môn: Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ trên website: sonoivu.hanoi.gov.vn; tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; Các đơn vị có chỉ tiêu thông báo tới thí sinh. Hoàn thành chuẩn bị cơ sở vật chất, ngân hàng câu hỏi các môn và các khâu cho các ca thi trắc nghiệm trên máy tính.

Từ ngày 13/6/2019 đến 16/6/2019: Tổ chức thi và công bố kết quả trắc nghiệm trên máy tính, giải quyết thắc mắc ngay khi thí sinh thi xong mỗi ca. Tổ chức làm phách và chấm thi môn Viết ngoại ngữ khác; Tổng hợp số liệu kết quả thi các môn trên máy tính.

Từ ngày 17/6/2019 đến 20/6/2019: Công bố kết quả thi viết môn ngoại ngữ khác; Nhận đơn phúc khảo, tổ chức chấm phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo môn thi viết ngoại ngữ khác. Lập danh sách thi vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành).

Từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019: Thông báo phòng thi, địa điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ và tại các đơn vi có chỉ tiêu tuyển dụng; Các đơn vị có chỉ tiêu thông báo tới thí sinh. Hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp Camera phục vụ tổ chức coi thi tại các điểm thi.

7 giờ 30, ngày 30/6/2019: Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (180 phút).


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật