Triển khai Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung trên địa bàn TP (20:13 09/05/2019)


HNP - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 1291/KH-STTTT về việc triển khai Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND TP ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm trên địa bàn TP trên hệ thống báo chí của Thành phố và thông tin cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; tham mưu trình UBND TP ban hành quy trình công nghệ, định mức kỹ thuật, đơn giá trong công tác quản lý, duy trì và khai thác công trình ngầm trên địa bàn TP làm cơ sở để các doanh nghiệp tổ chức thực hiện.
 
Đồng thời, tổng hợp, đề xuất phương án thu hồi vốn đầu tư xây dựng các công trình ngầm đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và phương án, đề xuất nghĩa vụ tài chính đối với TP sau khi đã thu hồi vốn đầu tư các công trình ngầm từ nguồn ngoài ngân sách gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định. Tổ chức tiếp nhận, bàn giao các công trình ngầm từ các Sở, ban, ngành TP hoặc Trung ương đầu tư trên địa bàn TP để giao cho các doanh nghiệp quản lý, khai thác và thu hồi vốn đầu tư theo quy định. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, khai thác và vận hành các công trình ngầm của các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý và các đơn vị sử dụng công trình ngầm để lắp đặt các đường dây, cáp viễn thông theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật