Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp (21:39 08/05/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 87/TB-SNN, về kết luận tại Hội nghị xúc tiến kết nối doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; phát triển chế biến, liên kết vùng tạo chuỗi để phát triển sản phẩm chủ lực, xúc tiến xuất khẩu chính ngạch sản phẩm nông nghiệp.

Theo đó, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội tiếp tục phối hợp với Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài ký kết chương trình hợp tác để hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển chế biến, liên kết vùng tạo chuỗi để phát triển sản phẩm chủ lực của Hà Nội, xúc tiến xuất khẩu chính ngạch sản phẩm nông nghiệp. Phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin, nhu cầu kết nối, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tiếp nhận thông tin đề xuất của doanh nghiệp để tham mưu tổ chức các hội nghị thường xuyên với các doanh nghiệp, hợp tác xã tại Sở và phối hợp các quận huyện thị xã tổ chức các hội nghị tại cơ sở, xúc tiến đầu tư hiệu quả, theo chiều sâu, theo nhu cầu thực tiễn và của doanh nghiệp.

Các đơn vị liên quan trực thuộc Sở NN&PTNT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, hiệp hội, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển chế biến, liên kết vùng tạo chuỗi để phát triển sản phẩm chủ lực của Hà Nội, xúc tiến xuất khẩu chính ngạch sản phẩm nông nghiệp. Tham mưu đề xuất và phối hợp các quận huyện, thị xã tổ chức các hội nghị tại cơ sở, xúc tiến đầu tư, kết nối hiệu quả, theo chiều sâu, theo nhu cầu thực tiễn và của doanh nghiệp.

Sở NN&PTNT đề nghị Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và Hà Nội về thu hút đầu tư, hợp tác phát triển nông nghiệp, liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường phối hợp triển khai các nội dung phối hợp, kết nối hội viên đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư chế biến sâu, liên kết tạo chuỗi để phát triển sản phẩm chủ lực, xúc tiến xuất khẩu chính ngạch sản phẩm nông nghiệp.

Tương tự, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Sở NN&PTNT triển khai các nội dung phối hợp, là cầu nối kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào về đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao các ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; khuyến khích các doanh nhân bao tiêu, chế biến nông sản bằng công nghệ cao đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước,…

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố tiếp tục thông tin, đề xuất các giải pháp phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn phục vụ tiêu dùng tại Thủ đô và hướng xuất khẩu. Đăng ký nhu cầu phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển các khu chế biến tập trung tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn để đề xuất đưa vào quy hoạch chế biến của thành phố,…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật