Ngành Giáo dục và Đào tạo phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (21:09 07/05/2019)


HNP - Ngày 2/5, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Hà Nội có Kế hoạch số 09/KH-CĐGD về phát động “Đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 28/7/2019)”.

Theo kế hoạch, Công đoàn cơ sở thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất-kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất máy móc, thiết bị, giảm chi phí sản xuất, động viên cán bộ, CNLĐ tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động. Vận động cán bộ, CNLĐ, đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Công đoàn các trường trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam. Vận động CBGV,NV thi đua thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân.

Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”; động viên CBGV,NV phát huy dân chủ, thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học triến khai kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, Nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2019; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” hay “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển khai các phong trào thi đua trong hệ thống Công đoàn phải gắn với các nhiệm vụ hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV,NV. Chú trọng phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, phấn đấu “Mỗi cơ sở có thêm một lợi ích đoàn viên”. Tiếp tục nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong các trường ngoài công lập, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các chế độ chính sách đối với CBGV,NV.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật