Vai trò của Hội phụ nữ trong xây dựng mô hình kinh tế tập thể (16:53 25/04/2019)


HNP - Sáng 25/4, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Vai trò của Hội phụ nữ trong xây dựng mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã”.

Toàn cảnh hội thảo


Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, thực hiện sự chỉ đạo cùa Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; 15 năm qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ toàn Thành phố triển khai nhiều giải pháp, tổ chức nhiều hoạt động nhằm thay đổi nhận thức của hội viên về mô hình kinh tế tập thể và các giải pháp phát triển kinh tế gia đình góp phần phát triển kinh tế kinh tế - xã hội tại địa phương. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và tăng cường vai trò cùa phụ nữ trong xây dựng phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã. Gắn việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể với việc thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường". Phổ biến các chính sách tín dụng, các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hợp tác xã của Chính phủ và các tổ chức tín dụng đến cán bộ, hội viên Hợp tác xã, tổ hợp tác…
 
Như vậy, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" với nhiều giải pháp và các hoạt động thiết thực hiệu quả. Đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ thành lập được 7 Hợp tác xã, 4 tổ hợp tác và 13 tổ, nhóm liên kết để giúp phụ nữ liên kết, hỗ trợ lẫn nhau sản xuất, kinh doanh với lĩnh vực hoạt động đa dạng gồm nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, nông sản an toàn), tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và theo xu hướng sản xuất kinh doanh tổng hợp gắn với dịch vụ phục vụ lợi ích cho HTX, Tổ hợp tác, Tổ liên kết và thành viên. 
 
Qua hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể đã tạo sự đoàn kết, gắn bó với nhau trong xóm, ngoài làng. Việc thành lập, phát triển các mô hình kinh tế tập thể do Hội phụ nữ đảm nhận đã phát huy vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương; cải thiện và nâng cao đời sống của hội viên, phụ nữ, nhân dân; góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế tại địa phương. 
 
Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể của các cấp Hội phụ nữ Hà Nội vẫn còn một số hạn chế, khó khăn; việc hỗ trợ của các cấp Hội trong quá trình thành lập các HTX, Tổ hợp tác do phụ nữ điều hành, quản lý còn chưa nhiều; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa sâu và hiệu quả, đặc biệt chưa hiểu rõ tính ưu việt của HTX kiểu mới; quyền và nghĩa vụ khi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã...
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những ý kiến kết quả, những tồn tại, hạn chế và những kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác; trong vận động thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác; kinh nghiệm trong tranh thủ các nguồn lực để thành lập và duy trì hoạt động của Hợp tác xã. Từ đó, đưa ra những định hướng chỉ đạo trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và vai trò của tổ chức hội trong xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật