Tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe đối tượng chính sách năm 2019 (20:52 24/04/2019)


HNP - Ngày 23/4, Ban Dân quân Y Thành phố ban hành Kế hoạch số 1747/KH-QDY về hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019) và Khám, chăm sóc sức khỏe đối tượng chính sách năm 2019.

Theo đó, đối với công tác tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày Thương binh - Liệt sỹ, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và Thành phố đối với người có công; sự quan tâm các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân đối với công tác Thương binh - Liệt sỹ gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của Thành phố.

Tuyên truyền tấm gương các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công tiêu biểu vượt khó, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước; các tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trong ngành Y tế; Tổ chức thăm, gặp mặt, tặng quà cho nhân viên y tế là thương binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với Cách mạng.

Tỏ chức khám, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách: Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân chủ yếu của liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang.

Sau khi hiệp đồng với Ban CHQS quận, huyện, thị xã ,các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức khám từ ngày 21/4/2019-27/7/2019, tại các địa phương và Trung tâm chăm sóc người có công. Đồng thời, thực hiện giám định thương tật cho thương binh, người hưởng chính sách; giám định bệnh tật, dị dạng, dị tật đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nghi nhiễm chất độc hóa học.


Lam Sơn


Các bài mới đăng