Sở Xây dựng triển khai Chương trình Phòng, chống tai nạn thương tích năm 2019 (20:59 22/04/2019)


HNP - Ngày 19/4, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 39/KH-SXD về thực hiện Chương trình Phòng, chống tai nạn thương tích năm 2019.

Theo đó, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố về công tác An toàn lao động - Vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, qua đó, chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tai nạn thương tích.

Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến được thực hiện  01 đợt, trong 02 ngày, thời gian dự kiến trong Tháng 5/2018 với khoảng 500 đại biểu.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra các công trình và các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội về công tác đảm bảo An toàn lao động - Vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Dự kiến, tổ chức kiểm tra 75 công trình và các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Đợt 1: Từ tháng 04 đến tháng 8 năm 2019: 40 công trình, đơn vị;  Đợt 2: Từ tháng 09 đến tháng 12 năm 2019: 35 công trình, đơn vị.

Về nội dung, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thông qua việc kiểm tra hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ tại các công trình đang triển khai thi công;  Kiểm tra thực tế tại các công trình về biện pháp thi công, biện pháp đảm đảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t