Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Hà Nội Nguyễn Trung Thành:


Hợp tác xã có vai trò quan trọng trong phát triển bền vững (14:16 23/04/2019)


HNP - Xác định rõ hợp tác xã là mô hình kinh tế có mối quan hệ gắn liền với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2018, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội đã tập trung củng cố phát triển thành phần kinh tế này và đạt được nhiều kết quả cao. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố đã có cuộc trao đổi xung quanh nội dung này.

Mô hình trồng hoa lan chất lượng cao của Hợp tác xã Đan Hoài, huyện Đan Phượng


* Xin ông cho biết công tác củng cố phát triển hợp tác xã trên địa bàn thành phố như thế nào?

* Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với các huyện, thị xã tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm, tư vấn, hướng dẫn triển khai củng cố hợp tác xã. Thông qua thực hiện củng cố, các hợp tác xã đã tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, xây dựng được đề án phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều hợp tác xã đã từng bước làm tốt các khâu dịch vụ thiết yếu có tính cộng đồng cao; đồng thời mở rộng thêm một số dịch vụ mới như làm đất, thu hoạch, dịch vụ môi trường… đem lại lợi nhuận cho hợp tác xã và thành viên hợp tác xã. Cũng thông qua củng cố hợp tác xã mà nhiều cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã nhận thức đúng hơn về vị trí, vai trò, trách nhiệm xây dựng phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã. Bản thân hợp tác xã cũng đã chủ động, phát huy nội lực, tranh thủ sự chỉ đạo hỗ trợ của địa phương để từng bước triển khai đề án củng cố, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng nông thôn mới.

* Như ông trao đổi, năm qua, việc củng cố các hợp tác xã tiếp tục được những kết quả đáng để ghi nhận?

* Đúng vậy, năm qua, Liên minh Hợp tác xã thành phố tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện củng cố được 31 hợp tác xã tại 31 xã xây dựng nông thôn mới thuộc 10 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Các phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố đã cố gắng triển khai nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế các huyện, thị xã lựa chọn hợp tác xã để triển khai thực hiện, nhất là hợp tác xã quy mô thôn để tư vấn, hướng dẫn củng cố hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới của các xã.

Thông qua việc hỗ trợ các hợp tác xã bằng việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền đã giúp cán bộ các xã, cán bộ và thành viên hợp tác xã nắm rõ những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2012, các chủ chương, chính sách của Nhà nước, thành phố về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền xã, thành viên hợp tác xã và nhân dân địa phương về vị trí, vai trò, trách nhiệm xây dựng phát triển hợp tác xã. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng đã quan tâm nhiều hơn, chỉ đạo cụ thể hơn đối với hoạt động củng cố, đổi mới phát triển hợp tác xã.

* Vậy công tác tư vấn, hỗ trợ năm qua đã tác động như thế nào để tạo sự chuyển biến đến các hợp tác xã?

* Công tác tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn củng cố, phát triển hợp tác xã ở các xã xây dựng nông thôn mới đã có tác động, ảnh hưởng tốt đến các hợp tác xã. Các hợp tác xã đã từng bước đổi mới, khẳng định và phát huy mạnh vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã làm tốt các khâu dịch vụ thiết yếu có tính cộng đồng cao liên quan chặt chẽ tới sản xuất của các hộ và nhân dân như: Dịch vụ tưới tiêu, làm đất, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật... bảo đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu tại địa phương. Nội dung Đề án củng cố của nhiều hợp tác xã đã tập trung vào việc mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh mới để nâng cao đời sống cho thành viên hợp tác xã và nhân dân, góp phần tích cực vào giảm tỷ lệ hộ nghèo, ổn định chính trị, an sinh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Thời gian triển khai thực hiện củng cố 31 hợp tác xã ở 31 xã xây dựng nông thôn mới năm 2018 phải nói là chưa nhiều nhưng đã góp phần giúp các xã, hợp tác xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, trong đó có tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 của thành phố.

* Để tiếp tục củng cố phát triển các hợp tác xã, góp phần nâng cao đời sống của người dân, năm 2019, Liên minh Hợp tác xã sẽ triển khai những nhiệm vụ, giải pháp gì thưa ông?

* Liên minh Hợp tác xã thành phố đã xác định mục tiêu, tiếp tục tư vấn, hướng dẫn thực hiện Đề án củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 31 hợp tác xã đã và đang củng cố của năm 2018, trọng tâm là tư vấn, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án đã đề ra là: Góp vốn đúng theo Đề án, đưa dịch vụ mới vào hoạt động, tuyên truyền phát triển thêm thành viên tham gia và góp vốn vào hợp tác xã.

Đi đôi với thực hiện nhiệm vụ trên, Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức triển khai tư vấn, hỗ trợ củng cố tối thiểu 30 hợp tác xã tại 30 xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2019 theo chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố đề ra.

Với khối lượng công việc khá lớn, do vậy, ngay từ đầu năm 2019, Liên minh Hợp tác xã thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra. Chẳng hạn như tham mưu thành phố ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện thống nhất; chỉ đạo quyết liệt, huy động được cả hệ thống vào cuộc thực hiện củng cố, phát triển hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo công tác tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn giúp hợp tác xã triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo các bước tiến hành củng cố theo trình tự, nội dung, có trọng tâm, trọng điểm gắn với Đề án xây dựng điểm nông thôn mới của xã. Thường xuyên giao ban trao đổi, rút kinh nghiệm để giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn củng cố, phát triển hợp tác xã ở các xã xây dựng nông thôn mới…

Xin trân trọng cảm ơn ông!


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật