Bốn nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp (07:10 21/04/2019)


HNP - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, ngày 19/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 40/KH-SNN, triển khai thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.

Theo kế hoạch, năm 2019, Sở NN&PTNT bảo đảm có 100% các đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC hoặc lồng ghép nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong kế hoạch CCHC của đơn vị; đồng thời, tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2019 đã đề ra. 100% các đơn vị thuộc Sở thực hiện ít nhất 2 hình thức thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến nhóm đối tượng có nhu cầu thực hiện TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước đã được thành phố và Sở giao phụ trách.
 
Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Sở triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, cung cấp thông tin cho báo chí và tổ chức, công dân về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch CCHC của thành phố và của Sở, nội dung gắn với việc thực hiện “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC giai đoạn 2016-2020”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”,...
 
Bên cạnh đó, Sở cũng tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung; tuyên truyền về việc giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, quy định liên quan đến công tác tiếp công dân của các đơn vị, ứng dụng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quan dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
Tuyên truyền trực quan về CCHC, trọng tâm là việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC và người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, gương người tốt - việc tốt, công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong CCHC, chú trọng xây dựng hình ảnh người CB, CC, VC đơn vị tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện,... Xây dựng tin, bài tuyên truyền về CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở; thường xuyên tương tác, hướng dẫn, giải đáp ý kiến của tổ chức, công dân về TTHC thuộc phạm vi giải quyết.

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t