Thông báo danh sách thí sinh kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (15:43 20/04/2019)


HNP - Ngày 16/4, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 786/TB-HĐTNGCCHC về danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018; Quyết định số 6337/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thông báo danh sách thí sinh dự thi, số báo danh, phòng thi và sơ đồ địa điểm thi của kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính tới cơ quan, đơn vị có công chức dự thi để công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch biết và thực hiện.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật