Sở Nội vụ: Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2019 (15:49 20/04/2019)


HNP - Ngày 19/4, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2019 cho công chức tham mưu, theo dõi công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.


Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung chính kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; công tác theo dõi, đánh giá thực hiện CCHC; xây dựng báo cáo CCHC định kỳ; Các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của Thành phố Hà Nội; Những nội dung cơ bản và giải pháp chủ yếu cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội.

Sau Hội nghị, công chức phụ trách theo dõi, tham mưu về công tác cải cách hành chính có thể áp dụng ngay những kiến thức, những nội dung, kinh nghiệm đã được trao đổi, truyền đạt tại Hội nghị vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm thực hiện tốt công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, qua đó thực hiện tốt Kế hoạch CCHC nhà nước của thành phố Hà Nội.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t