Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đạt 99,14% (10:03 19/04/2019)


HNP - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa đánh giá công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố trong quý I/2019.

Theo ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong quý I/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 30 quận, huyện, thị xã theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện, đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 83 khu đất với diện tích hơn 53ha.

Liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất, Sở đã có tờ trình UBND thành phố điều chỉnh kế hoạch phê duyệt kế hoạch đấu giá sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố, trong đó, tổng số tiền dự kiến đấu giá là 15.789,5 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ trì cùng các sở, ngành làm việc với các quận, huyện, thị xã có vướng mắc về giao đất dịch vụ, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các địa phương, liên ngành đã xem xét, thống nhất các giải pháp thực hiện; hằng tháng, Sở tổ chức họp cùng với đại diện các quận, huyện, thị xã và sở, ngành liên quan để kiểm điểm tiến đột thực hiện công tác giao đất dịch vụ. Theo kết quả tổng hợp của các quận, huyện, thị xã, trên cơ sở rà soát điều kiện, tiêu chí giao đất dịch vụ, tổng nhu cầu đất dịch vụ toàn thành phố là 64.068 hộ gia đình, tướng ứng 725,87ha. Kết quả, lũy kế đến nay, toàn thành phố đã giao đất dịch vụ được 43.082 hộ gia đình với diện tích 365,86ha, đạt 66,48%.

Đáng chú ý, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các tổ công tác liên ngành thành phố làm việc với các quận, huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCN quyền sử dụng đất. Tính đến nay, toàn thành phố cấp GCN lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư đạt 99,68%; kế khai đăng ký đất đai đạt 100%; cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 97,59%; cấp GCN cho người mua nhà tái định cư đạt 95,99%; cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp đạt 99,14%...


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật