Quy hoạch mạng lưới điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng (09:58 19/04/2019)


HNP - Ngày 16/4, Sở LĐTB&XH có Văn bản số 1120/SLĐTBXH-CCPCTNXH về việc Quy hoạch mạng lưới điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng.

Theo đó, Sở SLĐTBXH đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành đánh giá thực trạng tình hình người nghiện ma túy, sử dụng ma túy trên địa bàn; cơ sở vật chất và nguồn nhân lực tại các địa phương để làm căn cứ xây dựng quy hoạch mạng lưới Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng. Đối với Quy hoạch số Điểm tư vấn Rà soát số người nghiện có hồ sơ quản lý, người sử dụng ma túy trên địa bàn theo từng xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở kết quả rà soát, xác định số Điểm tư vấn cần thành lập đảm bảo nguyên tắc.
 
Đối với quận, huyện, thị xã có dưới 250 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, người sử dụng ma túy thì phải thành lập tối thiểu 01 Điểm tư vấn. Điểm tư vấn có nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, điều trị cho tất cả các người nghiện ma túy trên địa bàn. Đối với quận, huyện, thị xã có trên 250 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, người sử dụng ma túy thì tùy tình hình cụ thể các địa phương có thể bố trí nhiều hơn 01 Điểm tư vấn để đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, điều trị cho tất cả các người nghiện ma túy trên địa bàn.
 
Đối với các xã, phường, thị trấn được xếp loại là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, có trên 100 người nghiện ma túy thì phải thành lập 01 Điểm tư vấn đề phục vụ công tác hỗ trợ, quản lý, chăm sóc, điều trị cho các đối tượng trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
 
Trên cơ sở kết quả rà soát và quy hoạch mạng lưới Điểm tư vấn của các địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tham mưu xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới Điểm tư vấn trình UBND thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện từ năm 2020.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật