Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu DS-KHHGĐ năm 2019 (14:28 18/04/2019)


HNP - Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ Thành phố đã ban hành Báo cáo số 1662/BC- BCĐ về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác DS - KHHGĐ tại các đơn vị quý I/2019.

Theo đó, tình hình thực hiện các chỉ tiêu dân số - KHHGĐ năm 2019: Giảm tỷ suất sinh thô: 0,1%o so với năm 2018; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 0,1% so với năm 2018; Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tăng thêm: 6%; Tỷ lệ sàng lọc trươc sinh (% số bà mẹ mang thai): 78%; Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh (% số trẻ sơ sinh): 85%; Tỷ số giới tính khi sinh: không quá 113 trẻ trai/100 trẻ gái; Số người áp dụng biện pháp tránh thai mới: 360.290 người.

Trong đó, trong quý I: số sinh 23.960 trẻ, tăng 1.446 trẻ so với cùng kỳ; số sinh con thứ 3 tăng 1.889 trẻ (tăng 142 trẻ so với cùng kỳ); tỷ lệ sàng lọc trước sinh 70,19%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 82,02%; tỷ số giới tính khi sinh 112,2 trẻ trai/100 trẻ gái; số người mới áp dụng biện pháp tránh thai 343.028 người, đạt 95,2%. Tính đến hết quý I/2019, toàn thành phố các chỉ tiêu công tác dân số - KHHGĐ đều ở mức cao so với cùng kỳ năm 2018. Một số quận, huyện, thị xã số sinh và số sinh con thứ 3 tăng cao; Tỷ số giới tính khi sinh còn ở mức cao 112,2% trẻ trai/100 trẻ gái, một số quận, huyện còn ở mức 120 trẻ trai/100 trẻ gái: Sơn Tây, Thanh Trì, Thường Tín, Đống Đa, Hà Đông, Bắc Từ Liêm; việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở dịch vụ có ứng dụng kỹ thuật sàng lọc giới tính thai nhi còn chưa hiệu quả.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ ở một số đơn vị chưa chủ động trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động, chưa xây dựng kế hoach phối hợp liên ngành về hoạt động công tác dân số. Ngoài ra, do thay đổi tổ chức bộ máy làm công tác dân số cấp huyện nên cũng ảnh hưởng nhất định đến tiến độ chung của các hoạt động công tác dân số…
 
Trong thời gian tới, các quận, huyện, thị xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện chính sách dân số, hướng dẫn của TP và triển khai đến cơ sở, các Chi bộ đảng, thôn, làng, tổ dân phố để hoàn thành chỉ tiêu địa phương được giao.

Triển khai đồng bộ các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các thành viên BCĐ công tác dân số ở cơ sở thông qua hợp đồng trách nhiệm, lồng ghép chính sách dân số vào các hương ước, quy ước của thôn làng cùng với việc tuyên truyền vận động đối tượng. Phân công trách nhiệm của từng thành viên, các thành viên trong BCĐ công tác dân số. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các hoạt động của Chương trình Dân số năm 2019, tập trung vào công tác nâng cao chất lượng dân số; các hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh; các mô hình nâng cao chất lượng dân số; bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình đặc thù của từng quận, huyện. Đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, vận động tới các xã, địa bàn trọng điểm, các nhóm đối tượng đặc thù; ưu tiên nhóm trực tiếp nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên; đẩy mạnh truyền thông giảm mất cân bằng giới tính khi sinh ở các địa bàn có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao.
 
Tập trung kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ và tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra tới các xã, phường và tới tận tổ dân phố, cụm dân cư; Phân loại các xã để chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ đạt hiệu quả.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật