Tổng kết 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở trong các cấp Hội phụ nữ (14:38 17/04/2019)


HNP - Sáng 17/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở (2014 - 2018) trong các cấp Hội.

Toàn cảnh hội nghị


5 năm qua, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các quy định hướng dẫn thi hành Luật, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, tổ chức triển khai thực hiện, trong đó, tập trung tuyên truyền các quy định về hòa giải ở cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tới đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ. Công tác tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nữ hòa giải viên luôn được quan tâm thực hiện. Quan tâm xây dựng các mô hình truyên truyền pháp luật và tham gia hòa giải tại cộng đồng. Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh - hạnh phúc.
 
Cụ thể, trong 5 năm, các cấp Hội từ Thành phố đến cơ sở đã tổ chức 207 buổi cho 31.348 cán bộ Hội và hòa giải viên về các quy định pháp luật có liên quan và kỹ năng tham gia hòa giả các vụ việc tại cơ sở; đã tổ chức 3.231 buổi tập huấn, tuyên truyền Luật hòa giải ở cơ sở cho 484.750 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ. Phát 2.250 cuốn Luật hòa giải ở cơ sở. Các cấp Hội đã chủ động tích cực tham gia các hoạt động hòa giải, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn tại cộng đồng dân cư. Trong 5 năm, các tổ hòa giải và hòa giải viên đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải 6.642 vụ việc (hòa giải thành 5.785 vụ việc = 87,09%, hòa giải không thành, chuyển các cơ quan giải quyết 857 vụ việc).
 
Để công tác hòa giải ở cơ sở có hiệu quả, Hội LHPN Hà Nội chỉ đạo các cấp Hội xây dựng các mô hình tuyên truyền, vận động phụ nữ chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư như: 30 Câu lạc bộ “phụ nữ và pháp luật”, 15 CLB “phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”, 21 CLB “Phụ nữ và gia đình thực hiện an toàn giao thông”, 10 nhóm “phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật”,… các thành viên CLB, nhóm nòng cốt tích cực nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, hội viên, chủ động tuyên truyền pháp luật và tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Đến nay, đã có 584/584 xã, phường, thị trấn thành lập được 1.883 địa chỉ tin cậy. Các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng đã phát huy tốt vai trò hòa giải được 7.694 vụ việc mâu thuẫn gia đình.
 
Từ kết quả đạt được, thời gian tới, Hội LHPN các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ Hội phụ nữ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền pháp luật, tham gia hòa giải nhằm thực hiện tốt vai trò trong tổ hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục xây dựng và duy trì các mô hình tuyên truyền, vận động phụ nữ chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư như: Câu lạc bộ “phụ nữ và pháp luật”, CLB “Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”, CLB “Phụ nữ và gia đình thực hiện an toàn giao thông”, nhóm “Phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật”,… phát huy vai trò các thành viên CLB, nhóm nòng cốt tích cực nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, hội viên, chủ động tuyên truyền pháp luật và tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật