Quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT (10:27 17/04/2019)


HNP - Ngày 12/4, Bảo hiểm Xã hội thành phố có Kế hoạch số 1247/KH-BHXH về thực hiện việc quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo kế hoạch, các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH thành phố, BHXH quận, huyện thị xã có trách nhiệm phối hợp, tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Tổ chức quán triệt triển khai và hướng dẫn đến từng viên chức ngành BHXH, cán bộ UBND xã, phường, thị trấn, tổ, thôn, nhân viên Bưu điện, các đại lý thu, các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng và người tham gia BHXH, BHYT,... về nội dung, phương pháp, quy trình cấp mã số BHXH và lập danh sách, cập nhật biến động thành viên hộ gia đình vào cơ sở dữ liệu hộ gia đình. Phân công giao cho từng lãnh đạo, viên chức, người lao động làm việc tại BHXH thành phố, BHXH huyện hoặc tổ chức, đơn vị được cơ quan Bảo hiểm xã hội ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc cập nhật dữ liệu hộ gia đình và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia; Các tổ chức, đơn vị sử dụng công cụ hỗ trợ trong việc cập nhật dữ liệu hộ gia đình và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia do cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cung cấp để triển khai việc quản lý cấp mã số BHXH và cập nhật biến động thành viên hộ gia đình.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật