Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm (14:44 16/04/2019)


HNP - Sáng 16/4, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019; Báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị


Báo cáo về kết quả công tác Quý I/2019, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi cho biết, trong Quý I, ĐUK đã chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Tổ chức triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 22 nội dung công việc cụ thể; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, 116 quần chúng ưu tú đã được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 76 đảng viên mới, quyết định phát thẻ cho 136 đảng viên; nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện các kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII, trong đó 68/68 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành việc học tập, quán triệt tại cơ sở, 41 chi bộ đảng hoàn thành đúng thời hạn; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-TW, Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị…
 
Đảng ủy Khối các cơ quan TP cũng chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; chú trọng công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện phong trào Dân vận khéo; nêu cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng tổ công tác phụ trách các TCCS đảng. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hóa.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như một số đơn vị chậm xây dựng và triển khai chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm 2018. Công tác kiện toàn cấp ủy viên tại một số đảng bộ, chi bộ chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn thiếu chủ động, chậm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở.
 
9 tháng cuối năm, ĐUK sẽ chú trọng thực hiện nắm bắt tình hình cơ sở; sâu sát cơ sở, tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Tập trung thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch công tác cụ thể hóa 8 chương trình của Thành ủy và 3 chương trình công tác của ĐUK. Bám sát các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của TP, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng UBND TP để chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng tham mưu giúp Thành phố cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh,...
 
Cũng tại hội nghị, đồng chí Phùng Khải Lợi đã báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình 07 của Thành ủy về Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020.
 
Trưởng ban Nội chính Thành ủy trao khen thưởng cho các tập thể đạt "trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy ghi nhận những kết quả ĐUK đã đạt được trong 3 tháng vừa qua. Nhất là việc đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; lãnh đạo các đoàn thể trong thực hiện vai trò quy chế dân chủ; chủ động phòng ngừa tham nhũng, minh bạch, công khai tài sản, xác định trách nhiệm người đứng đầu trong việc phòng, chống tham nhũng…
 
Đồng chí đề nghị, thời gian tới, ĐUK cần tiếp tục thực hiện tốt 8 chương trình của Thành ủy, chú trọng công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và bồi dưỡng đảng viên. Rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội để có hướng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Đối với các cấp ủy cơ sở cần rà soát lại chỉ tiêu của đơn vị cũng như rà soát các chỉ tiêu của thành phố do ngành phụ trách tham mưu để có những tham mưu đúng đắn cho TP. 
 
Đối với việc thực hiện Chương trình 07 của Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Nguyễn Quang Huy cho rằng nhận thức của một số cấp ủy về Chương trình 07 chưa đúng vị trí. Hiện nay, tính chất, mức độ tham nhũng, lãng phí có nhiều phức tạp, quy mô khác nhau. Do vậy, đồng chí đề nghị ĐUK, các cấp ủy đảng cần nghiêm túc thực hiện Chương trình 07, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng ngừa, chống tham nhũng, lãng phí.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật