Đồng bộ nhiều giải pháp phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản (20:54 14/04/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-SNN, triển khai phát triển chuỗi cung ứng bền vững cho các sản phẩm nông sản an toàn năm 2019-2020.

Theo kế hoạch, trong năm 2019-2020, Sở NN&PTNT triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả các chỉ đạo và nhiệm vụ đặt ra của Bộ NN&PTNT, UBND thành phố về tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2019-2020. Góp phần kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) trong toàn bộ chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông lâm thủy sản được thiết lập nhằm tạo ra sản phẩm thực phẩm an toàn và đảm bảo truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, xây dựng và phát triển mô hình chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn kết hợp khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, chương trình quản lý chất lượng tiên tiến. Nâng cao nhận thức của người sản xuất kinh doanh, đội ngũ quản lý đến người tiêu dùng về chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố, góp phần nhận diện, phân biệt sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm. Giải quyết vấn đề đầu ra của nông sản, từng bước nâng cao chất lượng của sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tạo giá trị gia tăng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và tiến tới xuất khẩu. Duy trì và phát triển ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn thành phố.

Năm 2019 - 2020, Sở NN&PTNT đặt mục tiêu: 100% cán bộ quản lý ATTP các cấp được đào tạo tập huấn trang bị đầy đủ kiến thức để tổ chức triển khai xây dựng, phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn. Người sản xuất, chế biến, lưu thông, kinh doanh trong chuỗi ngành hàng được phổ biến, hướng dẫn về hợp tác, liên kết trong sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Người tiêu dùng được hướng dẫn lựa chọn, nhận diện các sản phẩm thuộc chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn.

Duy trì, tăng mới hơn 30% so với năm 2018 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, quảng bá, giới thiệu, kết nối sản phẩm liên kết theo chuỗi. Phấn đấu 100% chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng. Từng bước phát triển, quản lý thương mại điện tử cho sản phẩm nông lâm sản thủy sản thực phẩm. Duy trì chuỗi đã được chứng nhận và hỗ trợ mới ít nhất 10 chuỗi áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến HACCP,...


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật