Hiệu quả từ đẩy mạnh trợ giúp pháp lý (10:05 19/04/2019)


HNP - Trong thời gian qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn thành phố đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người khuyết tật, góp phần giảm bớt những vụ việc vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân.

Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên của Trung tâm TGPL Nhà nước TP Hà Nội tư vấn pháp luật cho các đối tượng chính sách


Hoạt động TGPL là một chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đây không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù trong xã hội mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 
Trong thời gian qua, Trung tâm TGPL thành phố đã tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thành phố triển khai hoạt động TGPL cho những đối tượng người có công, người khuyết tật, trẻ em vị thành niên và người nghèo. 
 
Trong các cuộc TGPL lưu động, Trung tâm đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Đất đai và những quy định của pháp luật khác liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
 
Bên cạnh đó, Trung tâm đã chú trọng công tác tiếp dân tại trụ sở, luôn bố trí cán bộ trực tiếp dân tại trụ sở của Trung tâm và các Chi nhánh. Năm 2018, Trung tâm đã tiếp 313 lượt người đến yêu cầu tư vấn tại trụ sở Trung tâm và các Chi nhánh với 313 vụ việc thuộc các lĩnh vực pháp luật: hình sự, dân sự, đất đai, hành chính, hôn nhân và gia đình, chính sách và lĩnh vực pháp luật khác.
 
Đối với tư vấn pháp luật tại cơ sở, Trung tâm cũng tăng cường tổ chức các đợt tư vấn pháp luật tại cơ sở, tập trung chủ yếu cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người nghèo, người khuyết tật và trẻ em. Tổ chức được 460 cuộc tư vấn pháp luật tại các xã, phường, thị trấn, trường học và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn các quận, huyện. Đã thu hút được 22.621 lượt người tham dự, tư vấn trực tiếp cho 8.433 lượt người. Số vụ việc tư vấn pháp luật tại cơ sở tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực dân sự (2.217 vụ việc), đất đai, nhà ở, môi trường (2.057 vụ việc), hôn nhân và gia đình (1.451 vụ việc)...
 
Khi tham gia tố tụng, Trung tâm luôn đáp ứng nhanh chóng và kịp thời các yêu cầu cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đảm bảo 100% người có yêu cầu trợ giúp pháp lý được trợ giúp. Riêng trong năm 2018, đã cử Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư cộng tác viên của Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 567 người trong 567 vụ việc. Đáng chú ý, tổng số 567 người được trợ giúp pháp lý chủ yếu là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đặc biệt là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. 
 
Ngoài ra, Trung tâm còn trợ giúp cho cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính. Hỗ trợ người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính, người cao tuổi có khó khăn về tài chính,... người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
 
Riêng trong quý 1 năm 2019, Trung tâm đã tiếp nhận và trợ giúp cho 56 người thuộc diện được TGPL với 56 vụ việc thuộc các lĩnh vực chủ yếu là vụ việc dân sự và đất đai, nhà ở, môi trường. Tổ chức được 15 cuộc tư vấn pháp luật tại các xã, phường, thị trấn, trường học và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội, đã thu hút được 790 lượt người tham dự, tư vấn trực tiếp cho 211 lượt người với 211 vụ việc thuộc các lĩnh vực khác nhau. Đã tham gia tố tụng để bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 96 người trong 96 vụ việc.
 
Nhìn chung, hoạt động TGPL trên địa bàn thành phố, thời gian qua, đã khẳng định được vị trí, vai trò trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho đông đảo người nghèo, người khuyết tật, các đối tượng chính sách và một số đối tượng khác trên địa bàn thành phố, góp phần đưa chủ trương, chính sách xóa đói giảm nghèo, “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm công bằng xã hội của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Giúp các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác giải quyết các vụ việc một cách chính xác, khách quan, công bằng và đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 
Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ đẩy mạnh hoạt động TGPL ngoài trụ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong lĩnh vực tố tụng. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trợ giúp viên pháp lý và đội ngũ cộng tác viên, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi có nhu cầu được TGPL.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật