Triển khai Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (14:12 16/04/2019)


HNP - Ngày 11/4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1055/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc triển khai Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Theo đó, các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã và Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Thành phố tổ chức thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động về ATVSLĐ; Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, phát hành các panô, áp phích, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền cụ thể về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động về AT,VSLĐ. Triển khai các hoạt động về AT,VSLĐ tới các đơn vị trong cả khu vực có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động tại địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các làng nghề.
 
Thông tin, tuyên truyền sâu rộng Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành, các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại và tăng cường đánh giá các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa bàn, lĩnh vực được phụ trách. Phát động các cuộc thi tìm hiểu Luật ATVSLĐ. Tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác AT,VSLĐ. Tổ chức các hoạt động tư vấn, cử chuyên gia huấn luyện, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn; hướng dẫn, tư vấn cải thiện điều kiện lao động; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc trong khu vực không có hợp đồng lao động.
 
Đối với các Tổng Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; Tự kiểm tra, rà soát đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ đối với từng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ. Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn huấn luyện AT,VSLĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng; hướng dẫn cụ thể các quy trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động. Tăng cường đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 
Rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ về các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho các nhóm đối tượng cần phải huấn luyện, người lao động theo quy định; Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về AT,VSLĐ; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động...

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật