Ngân hàng Chính sách xã hội TP và các Hội, đoàn thể triển khai nhiệm vụ quý II/2019 (20:43 11/04/2019)


HNP - Ngày 11/4, Liên ngành Ngân hàng CSXH TP và các Hội, đoàn thể gồm: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên CSHCM thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

Theo đó, tính đến 31/3/2019, tổng dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể (HĐT) đạt 7.616 tỷ đồng, chiếm 99% tổng dư nợ của NHCSXH thành phố với gần 238 ngàn hộ còn dư nợ tại 7.481 Tổ TK&VV; bình quân có 32 thành viên/tổ, dư nợ bình quân đạt 1.018 triệu đồng/tổ, dư nợ bình quân đạt trên 32 triệu đồng/hộ. NHCSXH và HĐT các cấp đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ, chương trình công tác năm và các văn bản đã ký kết, đặc biệt là đã áp dụng đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng nguồn vốn, triển khai cho vay kịp thời, có hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn. Toàn Thành phố có 10 đơn vị quận, huyện và 474 trên 584 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn; tổ TK&VV đã được củng cố kiện toàn, hoạt động đúng quy định. Kết quả xếp loại tổ trên 99% tổ xếp loại tốt, khá.

Trong quý I/2019, nguồn vốn NHCSXH thành phố ủy thác qua các Hội đoàn thể đã cho vay được trên 28 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó, có trên 6 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gần 13 ngàn lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút trên 14 ngàn lao động; hỗ trợ cải tạo và xây mới trên 17 ngàn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho trên 600 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,... Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Trong quý II/2019, NHCSXH thành phố và các Hội đoàn thể tiếp tục tham mưu UBND cùng cấp phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng phù hợp với nhu cầu tại cơ sở; đôn đốc thu nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng; phối hợp xử lý kịp thời nợ đến hạn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. NHCSXH phối hợp với hội đoàn thể thực hiện công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội đoàn thể, Ban giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, Ban quản lý Tổ TK&VV theo kế hoạch xây dựng. Tăng cường công tác thông tin 2 chiều giữa NHCSXH với Hội đoàn thể các cấp để nắm bắt và xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình hoạt động; phối hợp giữa ngân hàng với các sở, ngành liên quan, UBND các cấp, các tổ chức hội đoàn thể, Trưởng thôn, các Tổ tiết kiệm vay vốn nhằm thực hiện tốt tín dụng chính sách, đảm bảo công khai dân chủ từ khâu thông báo vốn đến khâu bình xét, giải ngân, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng an toàn và hiệu quả.


Thu Hiền


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật