Thành ủy Hà Nội giao ban với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quý I năm 2019 (20:47 11/04/2019)


HNP - Sáng 11/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quý I năm 2019.


Dự hội nghị còn có các Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo các ban đảng của Thành ủy và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Kim Hoàng cho biết, trong quý I năm 2019, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, với việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Thủ đô, đất nước.

Đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, của từng tổ chức ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu với Thành ủy sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành phố; kịp thời xây dựng kế hoạch và chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp Thành phố thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết nguyên đán; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động vì cộng đồng, xã hội, nhân đạo từ thiện, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt trong dịp Thủ đô Hà Nội là nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, MTTQ cùng các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành Luật Giao thông, giữ gìn cảnh quan môi trường; thực hiện chỉnh trang đô thị, tăng cường công tác an toàn, an ninh… góp phần tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh.

Cùng với các hoạt động phối hợp chung, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ chính trị lớn của tổ chức như: MTTQ Thành phố chỉ đạo đại hội MTTQ cấp cơ sở, chỉ đạo đại hội điểm cấp quận, huyện; Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Cựu chiến binh Thành phố hoàn thành Tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu năm 2018 và kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019); Hội Nông dân Thành phố tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” , duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình kinh tế tập thể, mô hình kinh tế hộ nông dân; Thành Đoàn Hà Nội tập trung thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố và các hoạt động trọng Tháng Thanh niên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Dân vận Thành ủy cũng nêu rõ những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần khắc phục. Trong đó, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có lúc, có nơi hiệu quả còn thấp, công tác nắm bắt dư luận, tình hình nhân dân và phối hợp, tham gia định hướng dư luận trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở một số địa phương chưa kịp thời; Việc thực hiện các phong trào thi đua ở một số cơ sở còn dàn trải, thiếu chiều sâu, chưa có nhiều nội dung đổi mới; việc xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm, xây dựng các tiêu chí đăng ký thi đua tại một số đơn vị còn lúng túng; Một số đơn vị chưa quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội; Việc duy trì hoạt động của tổ chức đoàn, hội tại các khu chung cư, khu đô thị và trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa đạt hiệu quả cao.

6 ý kiến tham luận của các đại biểu tại Hội nghị đã nêu bật những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong quý I năm 2019, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tạo điều kiện cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện trong quý I năm 2019. Với những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị, trong quý II năm 2019, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát chỉ đạo của trung ương và thành phố, tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở, đẩy mạnh các phong trào, hoạt động nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

Song song việc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các tổ chức, đơn vị chú ý gắn việc thực hiện các nhiệm vụ với việc triển khai 2 quy tắc ứng xử của thành phố; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện chủ đề công tác của Thành phố năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”;

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu, MTTQ và các đoàn thể cần triển khai nghị quyết 18 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành ủy; Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 15/7/2013 của Thành ủy; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đặc biệt tập trung chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là tham mưu việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, qua đó, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.


Theo website Liên đoàn Lao động thành phố


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật