Lấy ý kiến đóng góp tổng kết 10 năm phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân (20:53 14/04/2019)


HNP - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 02/CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” vừa ban hành dự thảo lấy ý kiến đóng góp triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2010-2020.

Theo đó, các sở, ban, ngành chủ trì các nội dung của chương trình: Tổ chức đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện các nội dung thành phần của chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2010-2020 và theo bộ tiêu chí quốc gia về xã, huyện nông thôn mới; đề xuất mục tiêu, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ và định hướng thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020; đồng thời gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy trước ngày 20/7/2019.

Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức hội nghị toàn thành phố tổng kết 10 năm thực hiện Chương tình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2010-2020; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020. Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến vào đầu tháng 9/2019.

Các huyện, thị xã xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2010-2020; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020, gửi về Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy trước ngày 20/7/2019. Đồng thời, tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình này tại địa phương xong trước ngày 10/8/2019.

Việc đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2010-2020 nhằm đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Cùng với đó, đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp chủ yếu triển khai chương trình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Đồng thời, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phòng trào tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Việc tổng kết phải bán sát các nội dung của chương trình giai đoạn 2010-2020, tiêu chí huyện, xã nông thôn mới và theo quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật