Khẳng định vị thế kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới (14:09 16/04/2019)


HNP - Trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội, các hợp tác xã (HTX) đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn.

Làm tròn nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, thời gian qua, Liên minh HTX thành phố đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm giúp các HTX tiếp tục đổi mới, phát triển hoàn thành tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất) trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Nguyễn Trung Thành cho biết, ngoài ban hành nhiều văn bản, Liên minh HTX thành phố đã giao các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm củng cố 115 HTX tại 115 xã xây dựng nông thôn mới. Trong đó, năm 2016, Liên minh HTX thành phố đã thực hiện củng cố 50 HTX tại 50 xã xây dựng nông thôn mớ tại 14 huyện, thị xã. Năm 2017, con số này là 37 HTX tại 37 xã xây dựng NTM thuộc 13 huyện, thị xã và năm 2018 là 28 HTX tại 28 xã xây dựng NTM thuộc 10 huyện trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, Liên minh HTX thành phố đã tư vấn, hướng dẫn 87 HTX ở 87 xã xây dựng NTM Đề án củng cố HTX với lộ trình thời gian cụ thể cho từng nội dung công việc cần thực hiện. Trong đó, tập trung vào việc củng cố tổ chức quản lý và củng cố, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của HTX; tư vấn hướng dẫn xây dựng văn bản của HTX theo quy định của Luật HTX năm 2012. Quá trình thực hiện Đề án củng cố, các hợp tác xã đã từng bước xác định, làm rõ tư cách thành viên tham gia, thực hiện điều chỉnh nâng vốn góp tối thiểu trong Điều lệ của HTX để thành viên góp vốn, đáp ứng yêu cầu mở rộng, phát triển thêm ngành nghề mới...

Không chỉ có vậy, Liên minh HTX thành phố đã hỗ trợ 87/87 HTX đã thực hiện tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012, tiến hành tổ chức đại hội thông qua điều lệ, phương án hoạt động và bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát theo quy định. Đã có 64/87 HTX quy định trong Điều lệ vốn góp tối thiểu của thành viên tham gia HTX nâng lên từ 100.000 đến 200.000 đồng/thành viên. Đặc biệt, HTX Dịch vụ nông nghiệp Ninh Môn (huyện Sóc Sơn) có 19 thành viên đã góp vốn với mức 50 triệu đồng/thành viên.

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền đưa pháp luật vào cuộc sống, Liên minh HTX thành phố còn không ngừng củng cố, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cho các HTX. Đáng chú ý, đã có 79/87 HTX mở rộng thêm dịch vụ mới. Đơn cử, HTX Nông nghiệp Trúc Hòa (huyện Quốc Oai) mở rộng thêm dịch vụ cung ứng cây dược liệu. HTX Phú Tiến (huyện Phú Xuyên) mở dịch vụ làm giá, mạ, thức ăn chăn nuôi. HTX Nông nghiệp Khánh Thượng (huyện Thạch Thất) tổ chức chăn nuôi vịt sạch, trồng thanh long sạch. HTX Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Ba Trại (huyện Ba Vì) mở rộng dịch vụ thu gom rác thải, tổ chức tour du lịch, khai thác nguồn nước ngầm,... Nhiều HTX đã mở rộng các hoạt động liên doanh, liên kết phát triển hoạt động kinh doanh, dịch vụ gắn liền với phát triển chuỗi giá trị nông sản như: HTX Nông nghiệp Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) thực hiện liên doanh, liên kết, ký hợp đồng với các doanh nghiệp giống cây trồng, tiêu thụ nông sản.

Sáu bài học kinh nghiệm

Thực tiễn xây dựng NTM trên địa bàn thành phố, để đạt được kết quả trên, Liên minh HTX thành phố đã rút ra 6 kinh nghiệp. Trong đó, coi trọng và tổ chức tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức bằng nhiều hình thức cho nhân dân, đặc biệt là cho cán bộ thành viên HTX về công tác củng cố HTX. Coi công tác củng cố, phát triển HTX là một nội dung, nhiệm vụ quan trọng để thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu trí Quốc gia về xây dựng NTM. Cùng với đó, quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên để triển khai công tác tư vấn, hỗ trợ các HTX thực hiện Đề án củng cố. Xây dựng kế hoạch triển khai củng cố phát triển HTX cụ thể, xây dựng và tham mưu ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện thống nhất.

Bên cạnh đó, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, huy động được cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố cùng vào cuộc. Từ đó, thường xuyên giao ban trao đổi, rút kinh nghiệm để giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn củng cố, phát triển HTX ở các xã xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình hỗ trợ và hướng dẫn giúp HTX triển khai thực hiện củng cố bảo đảm linh hoạt, sáng tạo các bước tiến hành theo đúng trình tự, nội dung, có trọng tâm, trọng điểm gắn với Đề án xây dựng điểm NTM của xã.

Qua thực tế triển khai củng cố các HTX ở các xã xây dựng NTM cho thấy, đây là vấn đề lớn đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành đối với việc thực hiện công tác củng cố phát triển HTX thì mới có kết quả cao. Đặc biệt là có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, cùng cấp uỷ đảng, chính quyền huyện và xã.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cho biết thêm, phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Liên minh HTX thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX, xây dựng nông thôn mới và vai trò, trách nhiệm của HTX trong xây dựng NTM...


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật