Kiểm tra việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019 (10:23 15/03/2019)


HNP - Ngày 14/3, Sở Công thương đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-SCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, Đoàn kiểm tra gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Việt Đức, Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng - Trưởng đoàn và mời đại diện UBND các quận, huyện, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là thành viên tham dự.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại một số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019, tại trụ sở đơn vị/chi nhánh/văn phòng đại diện. Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm kiểm tra.

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và Thành phố về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại một số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành; Lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị người có thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật