Rà soát năng lực các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn (10:58 15/03/2019)


HNP - Ngày 14/3, Sở Công thương ban hành Công văn số 1093/SCT-QLNL gửi UBND các quận, huyện và Thị xã Sơn Tây về rà soát năng lực các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 61/TB-VP, ngày 07/3/2019, của đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Phát triển điện lực thành phố Hà Nội tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác phát triển điện lực năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn Thành phố, giao Sở Công Thương đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã trong việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện rà soát, thanh tra, đánh giá năng lực, điều kiện duy trì hoạt động của các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn; tổng hợp kết quả, tham mưu báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Công Thương hướng dẫn, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây lập Kế hoạch và triển khai thực hiện rà soát, đánh giá năng lực các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn, xem xét về chất lượng, dịch vụ cung cấp điện và các điều kiện duy trì hoạt động phân phối, bán lẻ điện theo quy định.

Trường hợp tổ chức kinh doanh điện không đáp ứng quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động điện lực, những tiêu chí về phát triển hiện đại hóa lưới điện theo Quy hoạch, đề nghị UBND cấp huyện kiến nghị biện pháp xử lý; đề xuất bàn giao cho đơn vị đủ điều kiện tiếp nhận, quản lý, vận hành và bán điện trực tiếp phục vụ người dân. Lý do vi phạm kiến nghị xử lý hoặc đề xuất chuyển giao các tổ chức kinh doanh điện đang hoạt động phải được chỉ rõ, đủ căn cứ dựa trên cơ sở pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, UBND cấp huyện nghiên cứu kỹ quy định và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình trước UBND Thành phố.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật