Ngành Y tế thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (19:00 12/02/2019)


HNP - Ngày 11/2, Sở Y tế có Công văn số 633/SYT-NVY về việc thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2019; Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, đo quan trắc môi trường lao động, tổ chức khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài thông tin, tuyên truyền về vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc và phòng chống bệnh nghề nghiệp; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động trong việc chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc thông qua các lớp tập huấn; Tổ chức hội thảo, hội thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng chống bệnh nghề nghiệp.
 
Các đơn vị tự kiểm tra thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc; chú ý đến các khoa, phòng có nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động và cháy nổ. Phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn quận, huyện, thị xã để thực hiện tốt các hoạt động của tháng hành động ATVSLĐ trên địa bàn.
 
Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội là đơn vị thường trực chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu cho Sở Y tế thực hiện tốt Kế hoạch tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc lĩnh vực Y tế. Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố kiểm tra việc chấp hành thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp... Tham mưu cho Sở Y tế đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động trình Bộ Y tế khen thưởng.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật