Phát động phong trào thi đua đặc biệt phát triển lâm nghiệp bền vững (14:45 09/02/2019)


HNP - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-SNN, triển khai phát động phong trào thi đua đặc biệt “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020”.

Theo đó, phong trào thi đua được triển khai trên phạm vi thành phố. Tập thể, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 gồm: Các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã có rừng; các xã có rừng; các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp; các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lâm nghiệp; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Nội dung chính của phong trào: Thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ về lâm nghiệp giai đoạn 2016 -2020. Cụ thể, về bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên: Bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có, phấn đấu đến năm 2020 độ che phủ rừng đạt 6,2%; đảm bảo diện tích hệ sinh thái rừng được phục hồi và bảo tồn, đặc biệt là hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; bảo tồn số lượng loài nguy cấp, quý, hiếm; số lượng quần thể các loài được cải thiện; tăng cường năng lực thực thi pháp luật, giảm căn bản tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, trong đó, diện tích rừng bị thiệt hại, số vụ vi phạm giảm 30% so với giai đoạn 2011 - 2015.

Về phát triển và nâng cao năng suất, chất lượng rừng: Trồng mới 400ha; khoanh nuôi tái sinh rừng 3.421 ha/năm; trồng cây phân tán là 800.000 cây. Về nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm lâm nghiệp: Phát triển công nghiệp chế biến gỗ thông qua việc hỗ trợ xây dựng các nhà máy chế biến gỗ, các khu lâm nghiệp công nghệ cao; tăng tỷ trọng đầu tư, phát triển hệ thống cơ sở, hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp, đặc biệt là hệ thống đường vận xuất, vận chuyển nhằm giảm chi phí trực tiếp cho các hoạt động trồng, khai thác, vận chuyển và chế biến sản phẩm từ rừng; hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, đảm bảo sản phẩm gỗ của Việt Nam đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu quốc tế khi tham gia các hiệp định thương mại tự do.

Hình thức khen thưởng phong trào thi đua đặc biệt “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020” gồm: Đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua; đề xuất tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua; đề xuất tặng giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho tập thể và cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua.

Thời gian thực hiện: Sơ kết phong trào thi đua vào dịp lễ kỷ niệm 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (ngày 28/11/2019); Tổng kết phong trào thi đua vào cuối năm 2020 và vào dịp tổng kết Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật