Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp dân doanh và có vốn đầu tư nước ngoài (12:33 05/02/2019)


HNP - Ngày 25/01, nhằm tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2019, ngày 25/01, Liên đoàn Lao động thành phố ban hành Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ để triển khai thực hiện.

Kế hoạch nhằm tiếp tục và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, của thành phố Hà Nội, của tổ chức Công đoàn tới các cấp công đoàn và cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về phổ biến giáo dục pháp luật; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản pháp luật mới ban hành; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; các văn bản pháp luật mới của Trung ương và Thành phố liên quan kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội,... Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ đoàn viên, người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong các doanh nghiệp gắn với việc thực hiện các chương trình trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND Thành phố, kế hoạch triển khai thi hành Luật của UBND Thành phố, gắn với chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị”.

Về nội dung, tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, các văn bản pháp luật mới ban hành; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; các chủ trương, chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND liên quan kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, không có tệ nạn ma túy, mại dâm trong CNVCLĐ.

Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các cấp công đoàn triển khai hiệu quả việc thực hiện kế hoạch tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2019.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t