Triển khai các hoạt động tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018 (12:42 05/02/2019)


HNP - Ngày 29/01, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018; hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo của các cấp Công đoàn đối với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018; tiếp tục phát động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ Thủ đô; động viên, khích lệ nữ CNVCLĐ thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” góp phần nâng cao vị thế của nữ CNVCLĐ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công Công đoàn các cấp. Tập trung các hoạt động biểu dương, động viên những cố gắng nỗ lực của cán bộ nữ công công đoàn, đặc biệt là cán bộ nữ công CĐCS ngoài khu vực nhà nước đối với hoạt động Công đoàn.

Về nội dung, tiến hành tổng kết công tác Nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018; bình chọn, tuyên dương nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018; phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019. Tổ chức biểu dương, khen thưởng “Cán bộ Nữ công tiêu biểu” có nhiều thành tích và đóng góp cho hoạt động Nữ công Công đoàn.

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với Hội LHPN đồng cấp gắn với các hoạt động tuyên truyền giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa và thông điệp của Liên hiệp quốc về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.

Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng hàng năm và Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ Thủ đô đã trở thành hoạt động truyền thống, nề nếp của tổ chức Công đoàn, đặc biệt, năm 2019 là năm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), 70 năm ngày thành lập Ban Nữ công, LĐLĐ thành phố đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đạt kết quả.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :