Chỉ đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và mức thu nhập (12:31 05/02/2019)


HNP - Liên sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Tờ trình số 240/TTrLS:LĐTBXH-NNPTNT, đề xuất UBND TP Hà Nội phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo đó, Liên sở: LĐ,TB&XH - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất năm 2019, đào tạo nghề cho 15.615 lao động nông thôn, trong đó: Nghề Nông nghiệp 9.060 người; nghề phi nông nghiệp 6.555 người. Về giải quyết việc làm sau học nghề, Liên sở đề xuất, tỷ lệ lao động sau học nghề tối thiểu đạt 80% có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn. Còn về công tác tuyên truyền, các quận, huyện, thị xã đảm bảo 100% lao động nông thôn được tuyên truyền, hiểu biết về chính sách học nghề theo Quyết định số 1956.

Danh mục các nghề đào tạo thực hiện theo quy định đã được phê duyệt tại Quyết định số 7499/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 và Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố, gồm 33 nghề, trong đó: Nhóm nghề phi nông nghiệp 17 nghề; nhóm nghề nông nghiệp 16 nghề. Kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố năm 2019 gồm 2 nội dung. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố gần 43,6 tỷ đồng, gồm: Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề gần 43,3 tỷ đồng (Kinh phí giao các huyện và thị xã thực hiện tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn); kinh phí tuyên truyền, giám sát là 300 triệu đồng.

Liên Sở đề xuất UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành thành phố huy động sự tham gia của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào việc triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tạo sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, ngành trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện Quyết định 1956. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương; Tổ chức đào tạo nghề đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng quy định; chỉ tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được sau khi học nghề.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật