Đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ (12:43 05/02/2019)


HNP - Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 11/KH-BTV, triển khai tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2019.

Theo đó, năm 2019, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu có 90.000 hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha, mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 80% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được thêm mới 200 phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi. Thêm 20.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực. Hằng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội không lên tiếng kịp thời. Thêm 30% xã, phường, thị trấn (ngoài xã, phường năm 2018 đã thực hiện) xây dựng được ít nhất 1 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giám sát, phản biện, đề xuất chính sách, giải quyết vụ việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội yêu cầu các cấp Hội cần cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; gắn với việc triển khai các chương trình hành động quốc gia, chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng và đại hội phụ nữ các cấp, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, của địa phương, đơn vị, phù hợp với nhu cầu và mong muốn của phụ nữ.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt các vấn đề, hoạt động tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức, tuyên truyền pháp luật, kiến thức, kỹ năng thực hành của phụ nữ. Từ đó, tạo sức lan tỏa, chuyển biến rõ rệt của phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội có liên quan. Lựa chọn một số nội dung, vấn đề, địa bàn trọng điểm, đối tượng ưu tiên bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

Chủ động phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung của đề án, tập trung các hoạt động theo chủ đề của năm “Vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”. Tăng cường khai thác các nguồn lực, chương trình, đề án khác bảo đảm tính xã hội rộng rãi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội có liên quan, ảnh hưởng đến phụ nữ, trẻ em...


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật